DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

hoàn thiện sổ sách kế toán

Quý khách hàng đến với Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ tài chính Việt Nam sẽ nhận được niềm tin ở chất lượng dịch vụ và sự hài lòng tối đa về giá cả. Phương trâm hoạt động của công ty là giá cạnh tranh nhất, đôi ngũ nhân viên chuyên nghiệp và bảo đảm lợi ích tối đa cho khách hàng , đây là những lý do khiến doanh nghiệp của bạn nên để chúng tôi phục vụ.

Tình trang chung khi doanh nghiệp làm sổ sách kế toán mắc phải là:

 • Hệ thống sổ sách kế toán không đầy đủ, chứng từ, hóa đơn không đúng
 • Số liệu kế toán chưa đúng, không có sự logic các bút toán với báo cáo thuế và bà cáo tài chính
 • Các quy định, luật định, thông tu, công văn về chính sách thuế thường xuyên thay đổi, dọ vậy một số doanh nghiệp không kịp cạp nhật dễ làm thiếu hoặc sai theo quy định.
 • FSD sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề tồn đọng, sai sót, vướng mắc trong hệ thống sổ sách tại Doanh nghiệp bạn.

Nội dung công việc  hoàn thiện sổ sách kế toán như sau:

 • Kiểm tra ra soát lại sổ sách của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán.
 • Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán.
 • Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng.
 • Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp.
 • Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định.
 •  Tiến hành căn chỉnh, hợp thức hóa số liệu cho logic và khớp nhau
 • Tư vấn điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Bổ sung sổ sách, mẫu biểu, chứng từ kế toán còn thiếu đảm bảo độ chặt chẽ cho công việc quyết toán
 • Thiết kế lập lại sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế.
 • Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch.
 • Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.
Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

Giá dịch vụ kế toán hoàn thiện sổ sách kế toán:

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán (đơn vị tính theo năm)
Số hóa đơn Thương mại Sản xuất Xây dựng
< 10 HĐ/ năm 1,500,000 1,800,000 2,000,000
11 – 15 HĐ 1,700,000 2,000,000 2,200,000
16 – 25 HĐ 2,000,000 2,500,000 2,900,000
26 – 35 HĐ 2,500,000 3,300,000 3,700,000
36 – 55 HĐ 3,000,000 4,000,000 4,500,000
> 55 HĐ 4,000,000 4,500,000 5,000,000

Dịch vụ kế toán hoàn thiên sổ sách kế toán là giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp,  đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các doanh nghiệp mới thành lập.

Bạn còn chờ đợi và e ngại gì nữa hãy liên hệ với FSD để được đội ngũ nhân viên  phục vụ.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Ban lãnh đạo Công ty !