DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

tư vấn cổ phần hóa

FSD có thể giúp khách hàng doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, thương hiệu và đặc biệt là tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, khi đưa cổ phiếu đến với thị trường chứng khoán.

Khi tham gia thị trường chứng khoán đơn vị doanh nghiệp có thể huy động vốn trên thị trường chứng khoán một cách dễ dàng, đây là nguồn vốn tốt giúp doanh nghiệp có thể thực hoàn thành các kế hoạch đề ra mà không áp lực về vốn như khi đi vay tại các ngân hang.

Nhiệm vụ của FSD trong quá trình tư vấn niêm yết, cổ phần hóa là đảm bảo cho khách hàng doanh nghiệp luôn duy trì được một tiến trình niêm yết diễn ra thuận lợi, có những phiên giao dịch chào sàn đầu tiên thành công, tạo dấu ấn với thị trường và cộng đồng nhà đầu tư. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, quy trình tư vấn của chúng tôi luôn được bắt đầu từ những chiến lược tư vấn niêm yết toàn diện.

Tại đây, FSD sẽ giúp khách hàng doanh nghiệp chuẩn hóa tình hình tài chính doanh nghiệp, quản trị hoạt động kinh doanh, đồng thời lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp. Song song với việc tư vấn doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thực hiện chiến lược công bố thông tin bài bản, chuyên nghiệp, chúng tôi còn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động roadshow đại chúng, roadshow chuyên biệt nhằm giới thiệu về cơ hội đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, tiềm năng, qua đó tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu dự kiến phát hành tới cộng đồng nhà đầu tư.

Nội dung công việc FSD thực hiện khi cổ phần hóa hoặc niêm yết cổ phiếu như sau:

Phần 1. Khảo sát thực tế tại doanh nghiệp

 • Tìm hiển nhu cấu của khách hàng
 • Tìm hiệu hiện trạng tại doanh nghiệp, thu thập hồ sơ tài chính, hồ sơ pháp lý, và các hồ sơ khác

1. Tư vấn lộ trình cổ phần hóa hoặc niêm yết cổ phiếu

 •  Khảo sát đơn vị (tìm hiểu về công ty, lịch sử hình thành và phát triển, hình thức sở hữu, chức năng, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,…)
 •  Rà soát các điều kiện của doanh nghiệp cổ phần hoá, hoặc điều kiện niêm yết cổ phiếu so với các văn bản pháp luật và các hướng dẫn của Nhà nước, và ủy bán chứng khoán.
 •  Xây dựng lộ trình cổ phần hóa, niêm yết cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp .

2. Công tác chuẩn bị

 •  Lên phương án chi tiết kế hoạch cổ phần hóa hoặc niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp
 •  Gửi phương án cổ phần hóa hoặc niêm yết tới lãnh đạo doanh nghiệp
 •  Trao đổi lại với lãnh đạo doanh nghiệp những vẫn đề còn chưa thông nhất
 •  Thống nhất phương án cổ phần hóa hoặc niêm yết cổ phiếu với lãnh đạo doanh nghiệp, tiến hành ký hợp đồng thực hiện công việc.

Phần 2. Lập kế hoạch làm việc chi tiết theo phương án đã thống nhất giữa hai bên.

1. Phối hợp với đơn vị thực hiện các công việc theo kế hoạch

 •  Chuẩn bị các hồ sơ chứng từ phù hợp với quy định về cổ phần hóa, hoặc niêm yết cổ phiếu cho đơn vị thực hiện
 •   Xác định giá trị doanh nghiệp cần cổ phần hóa
 •   Khảo sát, lập đầu bài định giá và lựa chọn các đơn vị tư vấn tài chính, kiểm toán có năng lực và khả năng để doanh nghiệp ký hợp đồng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

2. Xây dựng phương án sắp xếp và bán cổ phần cho người lao động

 •  Lập danh sách và phân loại người lao động
 •  Tư vấn xây dựng phương án bán cổ phần cho người lao động theo loại lao động, thâm niên công tác,v.v
 •  Các tư vấn khác liên quan.

3. Xây dựng cơ cấu vốn điều lệ

4. Lập  đề án cổ phần hoá và soạn thảo điều lệ công ty cổ phần

5. Tổ chức bán đấu giá với DN cổ phần hóa

6. Tổ chức đại hộ cổ đông

7. Thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ để nộp trung tâm lưu ký, UBCK

Phần 3 . Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.