DỊCH VỤ TƯ VẤN M&A

dịch vụ tư vấn m&a

Việt Nam đang trong thời kỳ mở cửa hội nhập, trong thời gian tới việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước diễn ra mạnh mẽ, hoạt động này sẽ xuất hiện nhiều nhất trong các doanh nghiệp hoạt động về các  lĩnh vực như tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán, chứng khoán, và một số ngân hàng quy mô nhỏ, quản trị yếu kém, gặp khó khăn về thanh khoản, hoạt động kém hiệu quả, sẽ phải sáp nhập để nâng cao sức mạnh cạnh tranh.

Hoạt động M&A mang lại lợi ích lơn cho các bên tham gia, nó không chỉ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư, các doanh nghiệp yếu kém thoát khỏi nguy cơ phá sản, với những doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ, kém lợi thế cạnh tranh thì hoạt động M&A cũng là cách thức giúp họ mở rộng quy mô, tăng cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường. Đây là những yếu tố sẽ làm cho hoạt động M&A còn diễn ra sôi nổi trong thời gian tới.

Quy trình tư vấn M&A như sau:

  1. Xác định các doanh nghiệp mục tiêu cho mục địch M&A
  2. Định giá và soát xét doanh nghiệp mục tiêu
  3. Tư vấn tìm kiếm đối tác phù hợp để thực hiện giao dịch
  4. Tư vấn về giá và cách thức giao dịch
  5. Tư vấn Soản thảo hợp đồng mua bán, sáp nhấp doanh nghiệp ( hợp đồng chuyển nhượng vốn, hợp đồng mua bán tài sản doanh nghiệp, hợp đồng góp vốn)

Tư vấn và đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký về hoạt động M&A tại cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả thủ tục thông báo/xin phép tại cơ quan quản lý cạnh tranh và/hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành.