DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VẪN ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Quy định tại thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016. Các doanh nghiệp không cần phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quant huế hoặc sở kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Cụ thể thông tư 173/2016/TT-BTC áp dụng từ ngày 15/12/2016 như sau:

” Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua
mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

==> Không còn quy định tài khoản bên mua và tài khoản bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế

(Còn theo quy định các doanh nghiệp vẫn phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế trong thời hạn là 10 ngày sau khi mở tài khoản ngân hàng)